Main Image

Své sny o bydlení můžete svěřit nám

Zelená úsporám

V letošním roce pokračuje program ministerstva životního prostředí nazvaný Nová zelená úsporám.

Navazuje na dotační program Zelená úsporám, který probíhal úspěšně v minulých letech.

V letošním roce budou přidělovány dotace na zateplování rodinných domů. Vztahuje se na práce zahájené k 1.1.2013 s tím, že žádosti o dotaci se budou podávat v srpnu letošního roku.
(www.novazelenausporam.cz ,www.zelenausporam.cz

Naše firma nabízí v rámci tohoto dotačního programu provedení dílčího i celkového zateplení rodinných domů tj.

  • zateplení obvodových stěn
  • Zateplení podlah a stropů
  • Zateplení střešního pláště
  • Výměnu nevyhovujících oken
  • Výměnu nevyhovujících dveří
  • Eventuálně úpravu otopné soustavy- na tu se však zatím dotační program nevztahuje

Cílem stavebních úprav je snížení tepelných ztrát objektu – rodinného domu. Z toho plynou úspory nákladů na vytápění.

Práce na zateplení domu lze většinou provádět za provozu, není třeba dům vystěhovat. Zateplení obvodových stěn se provádí většinou z lešení.

Zateplení střechy je nejvíce závislé na počasí. Zateplení je možno provést jak z vnější strany tak z vnitřní strany stávajícího střešního pláště. Z hlediska zásahu do chodu domácnosti je výhodnější vnější zateplení.

Zateplení podlah a stropů je nejjednodušší provádět zespoda, tj. připevněním tepelné izolace na strop a následné zakrytí sádrokartonem či stěrkou

Výměna oken a dveří se provádí postupně. Trvá jen několik dní.

Vzhledem k tomu, že po zateplení objektu budete potřebovat menší kotel na vytopení domu, je vhodné současně provést rekonstrukci otopné soustavy. Na tu se v současné době dotace nevztahuje, lze však získat dotaci od obecních a městských úřadů.

Naše firma nabízí rekonstrukce kotelen i celých rozvodů topení včetně otopných těles – radiátorů.

Nabízíme též montáž tepelných čerpadel a solárních systémů, eventuálně montáž kotlů na peletky.